Hej och välkomna till Omställningsresan!


Jag heter Niklas Alexandersson och mitt projekt Omställningsresan går ut på att jag ska ställa om till en klimatneutral och miljövänligare livsstil. Min tanke är att det är vi som bor på landsbygden som kan leda klimatomställningen. På landsbygden finns skog, växter, vatten, åkermark, djur m.m. samt utrymme att göra lite som man vill. Min plan är att bygga från det jag har och det jag kommer att behöva skaffa för konverteringar och ombyggnader ska till stor del vara återbrukat material. Det kommer att bli två spår till att börja med. Det första är arbetet med de olika projekten jag bygger och det andra är de kunskapsresor jag gör för att få mer kunskap om klimatläget, energilösningar m.m. samt träffa andra som också tagit saken i egna händer. Mitt första byggprojekt blev en Volvo 145:a som är konverterad till att gå på kubb av ved, alltså gengas. Jag har även dragit igång nästa byggprojekt, vilket är att konvertera en Fordson Major till gengas. Mer om detta hittar ni på min youtubekanal Omstallningsresan

https://www.youtube.com/channel/UCwm9xf3yyONUKC0a60aE27Q


Fortfarande är gengas det enda rimliga fordonsbränslet vid en blockad mot Sverige. Det är även det biobränsle som kräver minst energi vid förädling till ett fungerande bränsle. Har du tillgång till röjningsved och kan såga och klyva det till mindre bitar ordnar du bränslet till bilen själv. När jag talar om gengas får jag ofta frågan om skogen kommer räcka till att ställa om alla bilar till gengas. Mitt svar är nej. Vi förbrukar redan energi för fem jordklot och att vi kan göra det är för de fossila bränslena och att vi blundar för konsekvenserna. Det finns en vilja från de stora företagen att hitta en snabb lösning som gör att vi kan köra på som vanligt. Elbilar är en sådan lösning. Batterierna är ett problem både med råvaror till batterierna och återvinningen. Redan nu börjar det bli brist på el och flera partier vill ösa på med mera kärnkraft. Känns inte optimalt. Det stora problemet är hur vi ska minska vår energiförbrukning och konsumtion. Det är här resorna med gengasbilen kommer in. Jag vill träffa folk som funderat på detta.

Min uppfattning är att vi i de rika industriländerna måste räkna med en kraftig minskning av energislöseriet, så att de allra fattigaste har en chans att få en bättre levnadsstandard. Ekonomisk tillväxt genom ökad förbrukning av energi och naturtillgångar är inte en lösning, oavsett var i världen sakerna produceras. Jag hoppas att ni vill hjälpa mig i detta projekt med tips på tekniska lösningar och andra intressanta projekt och personer som jag kan hälsa på.


Ha det gott!

/ NiklasKONTAKTA MIG